"СИЕНИТ" Механизация и Автотранспорт ООД
Дейност на Сиенит Механизация и Автотранспорт ООД

Сиенит Механизация и Автотранспорт ООД е учредено през 2005 година с основен предмет на дейност предоставяне на автотранспортни услуги и услуги със строителна механизация.

Дружеството извършва инфраструктурно строителство, хидротехническо строителство, изпълнение на строежи от транспортната инфраструктура, събаряне и разчистване на сгради и техническа рекултивация на терени и промишлени обекти.

Сиенит Механизация и Автотранспорт разполага с разнообразни по вид машини и оборудване: булдозери, багери, кранове, валяци, челни товарачи, телескопични товарачи, самосвали, гондоли, влекачи, прицепни и тежкотоварни ремаркета и специализирана механизация.

Широкият спектър на строителната механизация позволява на дружеството да участва в много и различни по обем, вид и специфика строителни обекти. То е пряко свързано с дейността на Сиенит Холдинг и участва активно в изграждането на всички обекти на холдинга.

Стратегическа цел на дружеството е трайно присъствие на българския пазар за услуги със строителна механизация, постоянно качество на извършваната работа и удовлетворяване изискванията на всички клиенти и партньори.

ТЪРСИТЕ РАБОТА?

Присъединете се към екипа на Сиенит Механизация и Автотранспорт ООД. Търсим амбицирани хора, които да имат опит или познания за работа със строителна механизация или автотранспортни средства.

НОВИНИ

Ние разполагаме с квалифициран и добре обучен персонал, имаме необходимият
опит и знания, за да ни се доверите!